castoropollux.wordpress.com
Är alla Judar lika?
. Är alla Judar lika? Alla Svenskar är ju inte lika. Vi tänker inte lika. Vissa vill inte ens vara olika. De vill vara stöpta i samma strömlinjeform. De vill vara människor med dålig smak, rasister…