castoropollux.wordpress.com
Känner Terrorn igen sin husbondes röst?
Känner Terrorn igen sin husbondes röst? Det är en märklig surrealistisk känsla att höra Netanyahu deklamera att Judar måste flytta till Israel eftersom hoten är så stora i Frankrike, Danmark och fö…