castoropollux.wordpress.com
Ännu en falseflag operation..
. Ännu en falseflag operation.. Så har en uppskattad satirtidning i Paris drabbats av det meningslösa våldet. För vad ska det annars kallas om inte det fria ordet, tanken får råda. är det för hotfu…