castoropollux.wordpress.com
Nyttan med näringslivet…
. Känsliga läsare varnas! Livet har, om ni inte visste det, en rejäl baksida. . . . Nyttan med näringslivet? Är det inte att alltid få ingå i kretsloppet! Näringslivet vill ju gärna klassa sig själ…