castoropollux.wordpress.com
Avgår Lambertz snart?
. Avgår Lambertz snart? Vi förstår ur Lambertz attityd varför domsrskrået så många gånger kan stå emot upprättelser och resning i allvarliga mål. Tydligen behöver man inte fundera över om rättsproc…