castoropollux.wordpress.com
SÄPO & STASI
. SÄPO & STASI Det vore ju klädsamt för vår egna stolta säkerhetstjänst om den markant skilde sig från STASI’s. Å andra sidan kan vi ju se att SÄPO skuggar, registrerar och kontrollerar s…