castoropollux.wordpress.com
Vårdapparaten fungerar kanske som Massagestav.
. Vårdapparaten fungerar som Massagestav. (Givetvis tas här hänsyn till den könsmässiga motsvarigheten för alla andra kön också.. Det är bilden vi är ute efter inte det bokstavliga) Man måste ju lä…