castoropollux.wordpress.com
Vattenfall…
Vattenfall… Inget har väl av vattenfall blivit annat än det var tänkt. Ett avgrundsdjupt fall framåt och ett magplask. Att avveckla och utblotta ett statligt bolag med tvivelaktiga affärer oc…