castoropollux.wordpress.com
Monsanto och svälten
. Monsanto säger sig vara för så mycket. ändå innebär allt de gör att de motverkar alla sina höga ideal. Att ta total kontroll över vår matproduktion är inte att arbeta mot svält utan fullständig …