castoropollux.wordpress.com
Du är inte ensam Ola….
. Du är inte ensam Ola… Det finns fler som har unikt otäcka metoder att behandla människor på.. Det gick bra att via ett komplett förakt för människors lidande och utsatthet för trettio år se…