castoropollux.wordpress.com
Vad hjälper det?
. Vad hjälper det? . . . Borgström frias från kritik av Advokatsamfundet, för sitt snaskiga sätt att uttala sig negativt i skuldfrågan om sin före detta klient Sture Bergwall.. Tre ledamöter vi…