castoropollux.wordpress.com
Mörka Småland…
. Mörka Småland… Hur mörkt kan det vara? Ja det är ju en fråga som kan besvara med att göra ett konstaterande. Tänd ett ljus och de försöker omedelbums släcka det. Varför? Man kan göra jämför…