castoropollux.wordpress.com
Enda målet vanhelgar medlen
Enda målet vanhelgar medlen Sett till våra traditioner så har Svenskarna sällan hyllat förtryckare och det kanske ska tas i beräkning när omdömet inte riktigt räcker till över hur förfärande medgör…