castoropollux.wordpress.com
Aftonbladet behövs om sanningen ska fram…
. Aftonbladet behövs om sanningen ska fram… Den är sliten nu parollen och väl använd. Kanske tom utsliten.. För visst är det märkligt att en tidning som har en hälsospalt trycker smörjan som …