castoropollux.wordpress.com
Märks det …
. Märks det … ..inte i Marks Kommun, så vet jag inte? Barnens bästa verkar vara ett så luddigt begrepp, framförallt verkar det vara dåligt preciserat, vad som just är barnens bästa. Kanke någ…