castoropollux.wordpress.com
Var gränsen mellan lek och allvar..
. Var gränsen mellan lek och allvar… .. inskriven i avtalet? Kan man ingå ett sådant avtal med en 16-åring? ”domstolen har gått på den vettiga människans linje”, sa den (be)friad…