castoropollux.wordpress.com
Tomma tunnor …
. I fallet med de vidlyftiga anklagelserna mot Assange, så uppvisar åklagarämbetet de mest intrikata piruetterna. De dansanta rörelserna överträffar alla föreställningar om det möjligas konst. . Ö…