castoropollux.wordpress.com
Terroristanklagelser..
. Terroristanklagelser.. ..utan någon som helst bevisning. Var har jag hört det förut? Var någonstans har ett lands politiker och myndighet, böjt sig för den skriande förekomsten av brist på bevis?…