castoropollux.wordpress.com
Tacitus
. Senator och historiker i det Romerska Imperiet. Hans ord klingar genom historien lika genomlysande då som nu. ”De vill härska över hela världen, men betyder det att alla andra vill förslava…