castoropollux.wordpress.com
Begreppet Andlig Krigföring..
..borde i sitt korta kärnfulla uttryck vara självförklarande och särdeles väsensfrämmande. Den som rör sig med förklarings och beskrivnings -modeller ur en blodig verksamhet som krig faktiskt är, h…