castoropollux.wordpress.com
Underlätta arbetet på Socialtjänsten..
. Underlätta arbetet på Socialtjänsten.. Nog synes arbetet betungande och svårhanterligt på denna instans. Det är många beslut många hjälpbehövande. De sitta där på rad de som verkligen behöver en…