castoropollux.wordpress.com
Posttraumatisk Stress
. Bearbetandet är en hjälp för minnet, men en smärtsam process. Skriva om svåra upplevelser kan låta nytt ljus falla in i rum sedan länge mörka. Nog radas de upp efter varandra, sorgerna, bedrövels…