castoropollux.wordpress.com
Men, sa jag det?
. Kanske måste du från ytan våga dyka lite till . Läsa lite sakta för att nå under orden dit texten vill . Vad är det med din ton? vad har du i nätet? Du stirrar ner i gapet rotar i min person Vill…