castellvilarenc.info
Sessió plenària Extraordinària, 12 de setembre del 2017 a la Sala de Plens, ubicada al Centre Cultural Joan Masats (el Burés).
Text: Tina Barbero La convocatòria es dividí en tres parts: A) La resolutiva; B) Activitat de control; i C) Precs i preguntes. La Part A) “Resolutiva” constà dels cinc punts següents: Al Pun…