castellvilarenc.info
Editorial: un any més, anem a l’hora del Franquisme.
Amb l’horari de Greenwich, tindríem més hores de sol, tant a l’estiu com a l’hivern, i per tant més temps per poder gaudir el lleure amb la llum diürna, això si, també seria neces…