castellvilarenc.info
El casot organitza el 4art concurs de dibuix solidari infantil
Els guanyadors de cada categoria, obtindran un premi consistent en un val regal per comprar material escolar.