castellvilarenc.info
Aquest cap de setmana arriba el canvi d´hora d´estiu
Aquesta mesura, que s’aplica de manera coordinada a tota la UE, permet disminuir la despesa energètica relacionada amb la il·luminació artificial