castellvilarenc.info
El Consell Comarcal es reuneix amb diputats per parlar de l´avantprojecte de llei de govern local
Després que els últims dies la Generalitat hagi aprovat la memòria prèvia a l’avantprojecte de llei de governs locals –amb l’objectiu de delimitar les competències que corresponen a cada nive…