castellvilarenc.info
Amb les vacances de l´estiu arriba l´abando dels animals domestics
Cada estiu , coincidint amb el període de les vacances , són molt els gossos que són abandonats pels seus propietaris o be hi han que son perduts , que comporten molts mal de caps als Ajuntaments j…