castawayministries.org
Ang ebanghelyo ng Panginoong Jesu-Cristo sa Tagalog (The Gospel in Tagalog | Philippines)
“Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa;” (Genesis 1:1) “Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.” (Mga Taga…