casopisilegalit.wordpress.com
Grafiky: Michal Fexa
Michal Fexa je ročník 1977, bez umeleckého vzdelania. Ako hovorí, vie obstojne pracovať rukami. S dedom a otcom sa podieľal na veľmi zaujímavých zákazkách. Bol napríklad pri rekonštrukcii Obecného …