casihathanh.wordpress.com
Đĩa than 78 vòng thập niên 40, 50 (phần 2)
Trương Chi Sáng tác: Văn Cao Trình bày: Kim Chung Hương Thanh Bình Sáng tác: Tạ Tần Trình bày: Minh Diệu Apres toi je n’a…