casihathanh.wordpress.com
Mùa thu qua tiếng hát Thái Thanh, Hà Thanh, Kim Tước và Châu Hà
Mùa Thu, nguồn cảm hứng của những cung bậc phong phú trong cảm xúc và kỷ niệm. Có thể đó là hoài cảm của Prévert khi ông thấy trong đám lá úa được hốt dọn của mùa thu là những kỷ niệm nằm lẫ…