casihathanh.wordpress.com
Người ôm lấy muôn loài, nằm trong tiếng bi ai
Ca sĩ Hà Thanh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Những ca khúc trong hai tập nhạc Kinh Việt Nam và Ta phải thấy mặt trời được thu thử lần đầu tiên tại Huế ở tư gia…