casihathanh.wordpress.com
Vũ Đức Sao Biển
Tôi viết Thu, hát cho người Nhạc sĩ Vũ Đức Hoa Biển Thuở ấy, tôi hai mươi tuổi. Tháng 9, mùa thu, tôi trở về quê nhà Quảng Nam, cầm cây đàn guitar lên đồi sim xưa. Người bạn nghèo thờ…