casihathanh.wordpress.com
Nghiêm Phú Phi (1930-2008)
Nhạc sư Nghiêm Phú Phi Nhạc sư Nghiêm Phú Phi có năng khiếu âm nhạc từ thuở nhỏ và đến năm 15 tuổi thì đã xông pha ngoài đời bằng nghề đệm đàn piano ở khắp các phòng trà, vũ trường ở Sài Gòn…