casihathanh.wordpress.com
Ngày buồn không vơi chấp nối hận sầu
Kỷ niệm Phật Đản 2562 (năm 2018) Nhạc sĩ Thanh Trang tên thật Nguyễn Thanh Trang, sinh năm 1942 tại Thái Hà Ấp Hà Nội, quê ngoại ở Huế. Từ 1950 theo gia đình vào Nam sống ở Sai…