casihathanh.wordpress.com
Hãng đĩa Continental và những tác phẩm đa dạng
Năm 1960, nhạc sĩ Nguyễn văn Đông đã hợp tác thành lập hai hãng đĩa nhựa Continental và Sơn Ca. Ngoài tân nhạc và dân ca, ông còn là người tiên phong trong thể loại tân cổ giao duyên để mang hai th…