casihathanh.wordpress.com
Ca sĩ Hồng Vân và chút kỷ niệm với nhạc sĩ Nguyễn văn Đông
Họa Mi, Trang Mỹ Dung, Bích Trâm và Hồng Vân Với tôi, ông Nguyễn Văn Đông là một nhạc sĩ bậc thầy, có trí tuệ, tài năng và phong cách được hầu hết các nghệ sĩ vô cùng kính trọn…