casihathanh.wordpress.com
Nhạc sĩ Nguyễn văn Đông và những điều chưa nói hết
Trích từ bài viết của Trịnh Thanh Thủy trên tranquanghai.info Sau khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nằm xuống, trên mạng mọi người bắt đầu truyền nhau nghe nhạc ông sáng tác. Càng nghe lại càng yê…