casihathanh.wordpress.com
Dòng nhạc Thẩm Oánh
Nhạc sĩ Thẩm Oánh sinh năm 1916 tại Hà Nội. Thời thanh niên ông là thầy giáo dạy nhạc tại các trường trung học Chu văn An và Trưng Vương ở Hà Nội. Sáng tác đầu tay của ông là Khúc Yêu Đương năm 193…