casihathanh.wordpress.com
Nói về người anh khả kính Nguyễn văn Đông
Trích bài viết của cô Thúy Vi, em gái của ca sĩ Hà Thanh Hình trên: Ca sĩ Hà Thanh (góc trái, cầm nón lá) và nhạc sĩ Nguyễn văn Đông (góc phải) Vy không phải là văn sĩ nên cái …