casihathanh.wordpress.com
Mộc Kim Châu
Ban tam ca Mộc Kim Châu của thập niên 60 bao gồm Mộc Lan, Kim Tước và Châu Hà. Ca sĩ Kim Tước nhớ lại: “Chúng tôi hát với nhau sung sướng đến độ vừa hát xong một bài, cả ba cùng phá l…