casihathanh.wordpress.com
Dòng nhạc Phạm Duy qua tiếng hát Hà Thanh (phần 2)
Nước non ngàn dặm ra đi (hãng dĩa Sóng Nhạc- Cuối thập niên 1960) Chinh phụ ca (Băng nhạc Shotguns năm 1970) Về miền Trung (thâu âm tại Việt Nam cuối thập niên 1970) Giọ…