casihathanh.wordpress.com
Mồ Côi Mẹ – Chu Văn Lễ
Hà Thanh Hát Lời Mẹ Ru Của Trịnh Công Sơn. Khi viết gần xong truyện ngắn “Mồ Côi Mẹ”, tự nhiên tôi chợt có một suy nghĩ-Nếu truyện này là một cuốn phim thì đây là lúc tôi muốn gi…