casihathanh.wordpress.com
Đinh Tiến Mậu (2)
Hàng trên, từ trái sang: Thanh Lan, Thanh Tuyền, Thanh Thúy Hàng dưới: Hà Thanh, Hà Thanh, Phương Dung ————————– Trích từ loạt bà…