casihathanh.wordpress.com
Nghe đĩa Sóng Nhạc “Cho tôi làm quen” và đĩa Continental “Những ngày xa cách”
Những ngày xa cách (Tuấn Khanh- Hoài Linh)-Hà Thanh Em sẽ yêu ai (Hoài Nam) – Thanh Tuyền & Thanh Vũ “Cho tôi làm quen (Tuấn Hải- Ngọc Cung)- Hà Thanh