casihathanh.wordpress.com
Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
Trích Hồi ký Nguyễn Đắc Xuân: “Một buổi tối cuối năm 1965, nhân lúc người em rể là Giáo sư Bùi Tường Huân đi vắng, ca sĩ Hà Thanh “bí mật” rủ ông Hảo và tôi đem các đĩa nhạ…