casihathanh.wordpress.com
Bốn ấn bản hiếm hoi
Trường ca Đi chơi chùa Hương (thơ Nguyễn Nhược Pháp, nhạc Trần Văn Khê) – Hà Thanh ca, diễn và ngâm cùng với dàn nhạc Hoàng Trọng và ban hợp xướng Tiếng Tơ Đồng thập niên 1960 Ru em th…