casa-egypt.com
* برامج
الصفحة دي هتشوفوا وتسمعوا فيها برامج من التلفزيون المصري والفضائيات البرامج فيها تعليقات ومناقشات كثيرة بالعامية والفصحى. البرامج دي متقسمة لموضوعات معينة بيستخدموها مدرسي فصل القراءة والكتابة في ف…